Ułatwienia dostępu

Pracownik Socjalny – poszukiwany

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie poszukuje osoby chętne do pracy na stanowisku: pracownik socjalny

1.Wymagania:
Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 116  ust. 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu
pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie;
4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej
studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na
jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na cały etat.

3. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem ds. kadr Panią Moniką Stoba pod numerem tel. 567-31-17 lub osobiście w siedzibie MGOPS, przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie, pokój nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Ostatnie wpisy