Ułatwienia dostępu

Kontakt

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo

tel.: 52-567-31-11
fax.: 52-567-31-19

e-mail: sekretariat@mgops.koronowo.pl

BIP: http://www.mgopskoronowo.naszbip.pl/
skrytka ESP: /2u7h6da4hy/SkrytkaESP
adres e-doręczeń: AE:PL-47853-54548-WVWDT-28

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30
sobota, niedziela: nieczynne

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i bytowej, i zamierzają skorzystać z pomocy, powinny nawiązać osobisty kontakt z pracownikiem socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej najlepiej w godzinach od 8:00 do 9:00 i od 14:00 do 15:15 we wszystkie dni robocze.

Nasze biura mieszczą się w budynku przy ul. Pomianowskiego 1.

Pokój nr 11, 23 – Wydział Świadczeń.
Tu załatwisz wszelkie sprawy dotyczące zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Od czerwca 2014 r. załatwisz tu także sprawy dotyczące Karty Dużej Rodziny.
adres e-mail: sr@mgops.koronowo.pl, tel. 52-567-31-30

Pokój nr 11 – Dodatki Mieszkaniowe.
Tu możesz zwrócić się o świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego.
adres e-mail: sr@mgops.koronowo.pl, tel. 52-567-31-41

Pokoje nr 3, 4, 5, 7 – Wydział Pomocy Środowiskowej.
Tu zgłoś się jeśli masz problem życiowy lub bytowy.
adres e-mail: socjalni@mgops.koronowo.pl, tel. 52-567-31-20

Pokój nr 14, 1 – Wydział Organizacyjno-Administracyjny
adres email: sekretariat@mgops.koronowo.pl

Pokój nr 12, 15 – Wydział Finansowo-Księgowy
adres email: ksiegowosc@mgops.koronowo.pl, tel. 52-567-31-50