Ułatwienia dostępu

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr OA.251.3.2023

Ogłoszenie o zamówieniu
Świadczenie usług zapewnienia tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w roku 2024

Strona internetowa postępowania