Ułatwienia dostępu

Pomoc Społeczna

Wnioski do pobrania

Wniosek o świadczenie jednorazowe UA

Wniosek o świadczenie z tyt. zakwaterowania

Wniosek zasiłek celowy 

Wniosek zasiłek celowy na pokrycie wydatków w związku ze zdarzeniem losowym

Wniosek zasiłek celowy z Programu Wieloletniego

Wniosek zasiłek celowy specjalny

Wniosek gorący posiłek