Ułatwienia dostępu

Kadra

Dyrektor – Renata Musiał

Zastępca dyrektora – Sylwia Klonowska

Wydział Pomocy Środowiskowej:

Małgorzata Baranowska – starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator
Anna Chrapkowska – starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator
Natalia Świerzyńska – starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator
Magdalena Lubiewska – starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator

Iwona Januszewska-Koniarska – starszy specjalista pracy socjalnej
Ewa Cieślińska – starszy specjalista pracy socjalnej
Monika Gromadzka – starszy specjalista pracy socjalnej
Marika Kozańska – starszy specjalista pracy socjalnej
Marta Batkowska – starszy specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Sierzchała-Kunca – specjalista pracy socjalnej
Lena Dyrcz – starszy specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Cimochowska – specjalista pracy socjalnej
Ewelina Stusik – specjalista pracy socjalnej
Ewelina Rydelska – pracownik socjalny
Paulina Wasielewska-Nagiel – pracownik socjalny

Ewelina Olender – asystent rodziny
Karoliona Krolik – starszy asystent rodziny
Agnieszka Wiśniewska – asystent rodziny
Magdalena Nowak – asystent rodziny

Wydział Finansowo-Księgowy:

główna księgowa – Aneta Hamera
Kamila Wieczorkowska – inspektor
Ewa Przymusinska – inspektor
Magdalena Wysocka – inspektor

 

Wydział Świadczeń:

kierownik wydziału – Barbara Werra

Danuta Karamucka – inspektor
Anna Pilarska – starszy pracownik socjalny
Ewa Borowska – inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
Joanna Szuba – inspektor
Joanna Gliszczyńska – inspektor
Marina Goray – pomoc administracyjna

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny:

Monika Stoba – inspektor – stanowisko ds. Kadr
Justyna Andrzejewska – sekretarka
Paweł Święcichowski – inspektor do spraw sprawozdawczości i komputeryzacji
Andrzej Podolski – kierowca
Piotr Kirstein – inspektor ochrony danych
Ewa Oparka – sprzątaczka 

 

Obsługa prawna MGOPS:

radca prawny – Ewa Bieńkowska