Ułatwienia dostępu

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienie i możliwości
Previous slide
Next slide

Ostatnie aktualności

Dodatek Osłonowy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że od dnia 19

Druki - niepełnosprawność

Druki niezbędne do uzyskania stopnia niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne

Opiekujesz się niepełnosprawnym członkiem rodziny? Tu dowiesz się co zrobić aby otrzymać świadczenie.

Asystent osób niepełnosprawnych

Jesteś niepełnosprawny? Potrzebujesz wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności?

Pomoc społeczna – zasady przyznawania

Jesteś w trudnej sytuacji? Potrzebujesz pomocy? Tu dowiesz się jak możesz uzyskać pomoc.

Przemoc domowa

Jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy? Tutaj dowiesz się jak pomóc lub uzyskać pomoc.

Usługi opiekuńcze

Jesteś osobą starszą, schorowaną i potrzebujesz wsparcia w codzinnych czynnościach? Tu dowiesz się jak możemy pomóc.