Ułatwienia dostępu

KDR

Wnioski do pobrania

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Wniosek zawiera dwie strony (nr 3 i 4) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Strony należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

Załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej ZKDR-04

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej

Klauzula informacyjna