• baner1.jpg
  • baner3.jpg
  • baner5.jpg
  • baner2.jpg
  • baner6.jpg
  • baner4.jpg

Aktualności

Mieszkanie Chronione
Grafika
Uchwałą nr XXIX/253/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lipca 2016 utworzono w miejscowości Huta mieszkania chronione. Niebawem zamieszkają w...

Klub dla Dobra Wspólnego
Grafika
Klub dla Dobra Wspólnego działający przy Koronowskim Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej prowadzi zajęcia dla osób niepełnosprawnych...

Podaruj uśmiech
Grafika
  Spółdzielnia Socjalna Koronowianka w ramach akcji „Podaruj uśmiech na święta” przekazała zebrane dary na ręce dyrektora Miejsko –...

Ogłoszenia i informacje

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Grafika
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu
Grafika
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):...

Galeria

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www