• baner4.jpg
  • baner2.jpg
  • baner6.jpg
  • baner1.jpg
  • baner5.jpg
  • baner3.jpg

Zespół interdyscyplinarny


Zespół Interdyscyplinarny w gminie Koronowo funkcjonuje od 2011 roku. Aktualny Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.188.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku, zmienionym Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2021 z dnia 19 marca 2021 roku zgodnie z art. 9a ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W/w Zespół realizuje działania określone w "Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koronowo na lata 2021 - 2026"

Zadania


Do głównych zadań należą m. in.: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3. inicjowanie interwencji w środowisku objętym przemocą;
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego


1. Sylwia Klonowska – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego; przedstawiciel Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie,
2. Katarzyna Sierzchała – Kunca - Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego; przedstawiciel Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie,
3. Sebastian Lewandowski – przedstawiciel Komisariatu Policji w Koronowie,
4. Magdalena Lubiewska – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej,
5. Barbara Czuba - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie,
6. Jolanta Szatkowska - przedstawiciel Zespołu Szkół w Koronowie,
7. Mariola Adamkiewicz - przedstawiciel Zespołu Szkół we Wtelnie, Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie,
8. Magdalena Zmorek - Szmelter - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie, Szkoły Podstawowej w Buszkowie,
9. Ryszard Chrzanowski - przedstawiciel Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie,
10. Małgorzata Boińska - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,
11. Ewa Dunisławska - przedstawiciel Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie,
12. Dominika Dudek-Floriańczyk - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie,
13. Marta Pilarska - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku,
14. Bernadeta Kaczmarek – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Witoldowie,
15. Joanna Dróżdż - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Sitowcu,
16. Anna Szewczuk-Koszela - przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie,
17. Paulina Błaszczyńska – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Północ w Bydgoszczy,
18. Ilona Sławeta – przedstawiciel Przedszkola Misiowa Chatka w Koronowie


Prace Zespołu Interdyscyplinarnego

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w częstotliwości raz na 3 miesiące (bądź częściej w zależności od potrzeb) w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86 – 010 Koronowo,
tel. 52 567-31-10. Dopuszcza się możliwość prac Zespołu w innej instytucji.


Prace Zespołu Interdyscyplinarnego koordynuje Przewodniczący Zespołu Pani Sylwia Klonowska, Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Katarzyna Sierzchała – Kunca. Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca zwołują grupę roboczą, która rozpatruje indywidualne problemy rodzin, w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty oraz tworzy program działania na rzecz rodziny - zarówno osoby wobec której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą jak i osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Procedura „Niebieska Karta” to procedura interwencji wobec problemu przemocy w rodzinie. Głównym celem procedury Niebieska Karta jest rozpoznawanie przemocy i udzielenie pomocy rodzinom oferowanej przez przedstawicieli rożnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca służb pracujących na rzecz osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie. Rozpoznanie przemocy i wypełnienie formularza Niebieska Karta przez funkcjonariusza policji, pracownika socjalnego, przedstawiciela oświaty, ochrony zdrowia czy komisji alkoholowej stanowi wszczęcie postępowania.


Mając powyższe na względzie osoby dotknięte przemocą, będące świadkami przemocy domowej czy instytucje posiadające informację o osobach wobec których istnieje podejrzenie, że zostały dotknięte przemocą proszone są o ich zgłaszanie do Zespołu Interdyscyplinarnego.

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 2020

Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą domową na terenie gminy Koronowo

pdfWykaz instytucji62.81 KB


Rodzinny Punkt Konsultacyjny w Koronowie

Instytucje ogólnopolskie

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Fundusz Sprawiedliwości

Wykaz placówek Funduszu Sprawiedliwości

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www