• baner5.jpg
 • baner2.jpg
 • baner1.jpg
 • baner3.jpg
 • baner4.jpg
 • baner6.jpg

Kadra

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie


dyrektor – Dariusz Karwat


Wydział Pomocy Środowiskowej:

 • zastępca dyrektora – Renata Musiał
 • Małgorzata Baranowska - specjalista pracy socjalnej
 • Anna Chrapkowska - pracownik socjalny
 • Natalia Świerzyńska - starszy pracownik socjalny - koordynator
 • Magdalena Nowak - starszy pracownik socjalny
 • Iwona Januszewska-Koniarska - starszy pracownik socjalny
 • Sylwia Klonowska - starszy pracownik socjalny
 • Ewa Cieślińska - starszy pracownik socjalny
 • Monika Gromadzka - starszy pracownik socjalny
 • Marika Kozańska - starszy pracownik socjalny
 • Marta Batkowska - starszy pracownik socjalny
 • Agnieszka Galińska - starszy pracownik socjalny (w z. Katarzyna Sierzchała-Kunca - pracownik socjalny)
 • Lena Dyrcz - starszy pracownik socjalny
 • Patrycja Mele-Wasielewska - starszy pracownik socjalny
 • Małgorzata Cimochowska - pracownik socjalny
 • Ewelina Olender - asystent rodziny
 • Karoliona Krolik - starszy asystent rodziny
 • Agnieszka Paliga - asystent rodziny (w z. Ewelina Stusik - asystent rodziny)

Wydział Finansowo-Księgowy

 • główna księgowa - Aneta Hamera
 • Barbara Kwaśnik - starszy referent
 • Kamila Wieczorkowska - inspektor
 • Anna Jaworska - inspektor
 • Ewa Przymusinska - podinspektor
 • Magdalena Wysocka - inspektor

Wydział Świadczeń

 • kierownik wydziału – Barbara Werra
 • Danuta Karamucka - inspektor
 • Anna Pilarska - starszy pracownik socjalny
 • Ewa Borowska - podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych
 • Joanna Szuba - inspektor
 • Joanna Gliszczyńska - podinspektor
 • Marta Pięta - podinspektor
 • Hanna Wolska - podinspektor
 • Marina Goraj - pomoc administracyjna

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

 • Monika Stoba - inspektor – stanowisko ds. Kadr i obsługi sekretariatu (w z. Justyna Andrzejewska)
 • Iwona Czechowska - starszy pracownik socjalny do spraw zamówień publicznych i spraw organizacyjnych
 • Paweł Święcichowski - inspektor do spraw sprawozdawczości i komputeryzacji
 • Krystian Dąbrowski - kierowca
 • Piotr Kirstein - inspektor

Obsługa prawna MGOPS

 • radca prawny – Ewa Bieńkowska
 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www