• baner1.jpg
  • baner2.jpg
  • baner4.jpg
  • baner5.jpg
  • baner6.jpg
  • baner3.jpg

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022


Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022


Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie informuje, że wniosek Gminy Koronowo na środki finansowe z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego został zakwalifikowany do wsparcia finansowego na realizację usług asystenta dla 20 osób.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:
• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).


Usługi Asystenta mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej i innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z uczestnikiem Programu.
Czas trwania usług asystenta:
Usługi mogą być realizowane prze 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem przepisów i norm, o których mowa w kodeksie pracy.
W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.
Procedura zgłoszenia uczestników Programu:
• Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
• Orzeczenie o niepełnosprawności


Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny i innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z uczestnikiem Programu.
Uczestnicy Programu nie będą ponosić odpłatności za usługi.
Powyższe dokumenty należy składać:
• bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 6 / sekretariat
• za pośrednictwem poczty na adres j.w.
• mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

O zakwalifikowaniu się do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń uczestników, zgodnie z założeniami Programu AOON – edycja 2022 i środkami finansowymi.
Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie będą się kontaktować z uczestnikami i asystentami zakwalifikowanymi do Programu.

Ośrodek rozpocznie realizację zadania niezwłocznie po zawarciu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji Programu MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 w przypadku nie otrzymania środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt:
tel. 52 567-31-11 lub 52 567-31-27
W przypadku zakwalifikowania się do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 uczestnicy składają dalsze oświadczenia zgodne z wytycznymi Programu.
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.
Dokumenty do pobrania:
1. pdfKarta zgoszenia do prgramu aoon - edycja 2022.pdf103.7 KB
2. pdfZakres czynności w ramach usług asystenta do Programu - edycja 202289.78 KB
3. pdfKlauzula informacyjna RODO w ramach Programu AOON – edycja 2022 (uczestnik)99.04 KB
4. pdfKlauzula informacyjna RODO w ramach Programu AOON – edycja 2022 (asystent)96.05 KB

plakat 2022_1baner mrips

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www