• baner2.jpg
  • baner3.jpg
  • baner4.jpg
  • baner6.jpg
  • baner1.jpg
  • baner5.jpg

Klub dla dobra wspólnego

Klub dla Dobra Wspólnego to inicjatywa skierowana do grupy osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz członków ich rodzin.

Celem podejmowanych działań jest wzrost aktywności społecznej beneficjentów, u których zdiagnozowano chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe.

Klub dla dobra Wspólnego pełni również rolę samopomocową, celem wspólnego pokonywania problemów chorobowych, dzielenia się własnymi, trudnymi doświadczeniami, uzyskania wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, poczucia akceptacji i zaspokojenia potrzeby przynależności, lepszego wypełniania ról społecznych oraz integrację ze środowiskiem. Ponadto ważny cel dotyczy wzrostu tolerancji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym i w rodzinie.

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www