• baner2.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg
  • baner6.jpg
  • baner4.jpg
  • baner5.jpg

500 plus. Jak jest?

poniedziałek, 20 marca 2017 07:36

500plusMiejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie od kwietnia 2016 r. realizuje Rządowy Program Rodzina 500 plus. W ramach programu każda rodzina otrzymuje na drugie i każde kolejne dziecko w wieku do osiemnastego roku życia, (a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego także i na pierwsze dziecko) świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie. W roku 2016 przez cały okres obowiązywania programu z pomocy tej skorzystało 2971 dzieci z 1915 rodzin na łączna kwotę 12.540.082,00 zł. Pracownicy socjalni informują, że środki dobrze są wykorzystywane przez rodziny.
Za przysłowiowe „pięćsetki” rodziny zaopatrują swoje pociechy w odzież, pomoce szkolne, wyżywienie. Rodziny wykorzystują świadczenia na rzeczy, które przed pojawieniem się programu były wyłącznie w zasięgu ich marzeń. Są to wycieczki, wyjazdy na wakacje, a także zakupują zabawki. Duża część rodzin lokuje pieniądze na specjalnie założonych do tego celu kontach, aby zabezpieczyć finansowo swoje pociechy na przyszłość. Problem marnotrawienia pieniędzy jest zjawiskiem marginalnym i znaleźć można w całej Gminie Koronowo zaledwie kilka takich przypadków. W każdym jednak z nich pracownicy socjalni reagują natychmiastowo i zapobiegają wykorzystywaniu świadczeń w niewłaściwy sposób.
Cieszy również fakt, że dzięki programowi zmniejszyła się liczba rodzin korzystających ze wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. W styczniu i w lutym 2016 r. z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystały 562 rodziny, a z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 407 rodzin. W tym samym okresie tego roku, a więc już w trakcie realizacji programu z zasiłków celowych skorzystało 341 rodzin, natomiast z zasiłków okresowych 272 rodziny.
Pracownicy socjalni mają zatem więcej czasu na rozwiązywanie problematycznych i trudnych spraw rodzin, które znajdują się pod ich opieką, co stanowi przecież istotę ich pracy oraz to, do czego są faktycznie powołani.

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www