• baner6.jpg
  • baner5.jpg
  • baner2.jpg
  • baner4.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021


Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku z zakresu: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.200.2020

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www