• baner5.jpg
  • baner4.jpg
  • baner6.jpg
  • baner1.jpg
  • baner3.jpg
  • baner2.jpg

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2021 roku w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie - Zarządzenie Burmistrza wraz z załącznikami

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie,
3) na stronie internetowej Gminy Koronowo,
4) na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Koronowo.

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www