• baner1.jpg
  • baner2.jpg
  • baner4.jpg
  • baner3.jpg
  • baner6.jpg
  • baner5.jpg

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Nazwa zamówienia:


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi przez specjalistę psychologa oraz dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – w tym z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami autystycznymi oraz zaburzeniami funkcji organizmu przez psychologa, pedagoga, logopedę i fizjoterapeutę na terenie miasta i gminy Koronowo.

CPV 85 00 00 00-9,
CPV 85 31 12 00-4,
CPV 85 31 21 20-6,
CPV 85 31 13 00-5.


DATA: 01.04.2019 r.

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Koronowie

Dariusz Karwat

Szczegóły:

 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www