• baner2.jpg
  • baner4.jpg
  • baner6.jpg
  • baner3.jpg
  • baner1.jpg
  • baner5.jpg

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2019 roku w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo,

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

  3. na stronie internetowej Gminy Koronowo,

  4. na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Koronowo.

Ogłoszenie - Zarządzenie Burmistrza Koronowa wraz z załacznikami.


 

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www