• baner1.jpg
  • baner3.jpg
  • baner6.jpg
  • baner4.jpg
  • baner5.jpg
  • baner2.jpg
ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze

czwartek, 26 maja 2022 12:03

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie


Wymagania związane ze stanowiskiem:


Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora,
- ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej , o której mowa w art.122 ustawy o pomocy społecznej,
- co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
- umiejętność obsługi komputera,
- znajomość przepisów prawa w szczególności ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym oraz o pomocy społecznej
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią,
- spełnianie wymogów określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

Więcej informacji TUTAJ

 

Opieka Wytchnieniowa +

poniedziałek, 07 lutego 2022 13:11

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dot. Opieki wytchnieniowej +

Celem usług opieki wytchnieniowej jest wsparcie i odciążenie członków rodziny lub opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami/ niesamodzielnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Dodatkowo planowane jest zapewnienie opiekunom wsparcia w formie warsztatów/ spotkań/ konsultacji indywidualnych zgodnie z potrzebami w środowisku. Rodzaj wsparcia zostanie ściśle dobrany do potrzeb konkretnej osoby korzystającej z usługi np. wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki, pierwszej pomocy przedmedycznej itp.

Informacja: Fundacja EkoPrzyjazna


opieka  

7 styczeń 2022

czwartek, 30 grudnia 2021 13:55

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MGOPS w Koronowie Nr OA.021.21.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. informujemy, że

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

w dniu 7 stycznia 2022 r. będzie nieczynny

Zarządzenie Dyrektora

 

24 grudnia 2021 r.

poniedziałek, 13 grudnia 2021 07:23

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MGOPS w Koronowie Nr OA.021.20.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. informujemy, że

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

w dniu 24 grudnia 2021 r. będzie nieczynny

 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 1 z 4

Copyright © 2012 MGOPS w Koronowie. Projekt i wykonanie: Studio WWW  | Projektowanie stron www